Jak proběhne nákup nemovitosti 

Po výběru Vámi určené nemovitosti 
dokument                                                                                                                                               místo podpisu či Vaše účast                                                                                                     
Zprostředkovatelská smlouva ČR (HR) 
OIB 

Kupní smlouva

HR
Prohlášení o uhrazení kupní ceny HR
Zavkladování  HR

Daňové přiznání


Přihlášení služeb 

ČR (HR)

Zprostředkovatelská smllouva :  tato smlouva zavazuje nás konat. Tedy slouží pro Vás i pro nás po specifikaci naší vzájemné dohody o službách, které pro Vás vykonáme, že můžeme začít jednat.  Ve smlouvě si sjednáme zálohu a konečný doplatek odměny za naše služby. 

OIB :    na základě Vaší plné moci Vám daňové číslo vyřídíme nebo Vás k vyřízení doprovodíme. Po přidělení čísla OIB můžeme uskutečnit podpis kupní smlouvy. 

Kupní smlouva ( Kupoprodajni ugovor ) :  její uzavření následuje až po prověření právníkem (potřebná formálně prověřená dokumentace k nemovitosti). Jejím podpisem se stvrzuje uhrazená kupní cena, nebo se stanoví, do kdy by měl by měla být kupní cena uhrazena.  U podpisu kupních smluv být také nemusíte, lze na základě plné moci podepsat za Vás, ale osobně si myslím, že veškeré ostatní dokumenty Vaši přítomnost nevyžadují tolik, jako tato smlouva. 

Prohlášení o uhrazení kupní ceny (Tabularna izjava)  : pokud je podpisem stvrzená úhrada kupní ceny je potvzení o jejím uhrazení součástí smlouvy. Pokud je kupní smlouvě stanoveno do kdy se zbytek kupní ceny bude hradit, pak se toto prohlášení ověřeně podepisuje a vydává až po skutečné úhradě kupní ceny.  

Úhradou kupní ceny se stáváte v souladu s ustanovením kupní smlouvy jako kupující plnoprávným vlastníkem. 

Zavkladování :  po uzavření kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny se předává na zavkladování na oddělení příšlusného úřadu opčinského soudu na oddělení pozemkových knih. Jeho zavkladování trvá několik týdnů či dokonce měsíců.  Zde už nezáleží na nás ale na rychlosti zdejšího úřadu. Uděláme vše pro to, aby se jednalo o první variantu.  Po zavkladování se fornou speciálního formuláře nebo vnitroúředním procesem podáváme formální oznámení o změně vlastníka na zeměměřičský úřad tedy příslušný katastr.  

Daňové přiznání :  nejpozději do 30dnů od podpisu kupní smlouvy , nebo prohlášení o úhradě kupní ceny musíte podat daňové přiznání k dani z převodu. Vyměření této daně nemá bohužel žádnou souvislost se zavkladováním a tedy nezávisí na termínu dokončení zavkladování. Finanční úřad rozhodne o výměru daně z nemovitosti do 90dnů (od 1,1.2019 se jedná o 3%) a zašle Vám rozhodnutí. Daňový výměr zasílá kupujícímu na adresu trvalého pobytu nebo sídla firmy v případě právnické osoby.  

Po jeho doručení jste povinni zaplatit vyměřenou částku do 15-ti dnů. Částku můžete uhradit bankovním nebo také poštovním převodem. Pozor, pokud neučiníte v termínu, dlužná částka Vám bude samozřejmě narůstat. 

Bankovní účet a přihlášení služeb :   založení účtu vedeného v eurech nebo kunách, ke kterému dostanete platební kartu. Pro správu účtu stejně jako u nás banky mají aplikace na mobil, kde snadno vidíte transakce. Přihlášení služeb většinou elektřina, voda, popelnice. 

Provize:   provize se platí pouze nám, se spolupracující kanceláří v Chorvatsku máme smluvní vztah. Výše provize 3% + DPH , 1% + DPH za právní servis. Minimální výše provize je stanovena na 3 000 tis. EUR + DPH. Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy část provize ve výši 1500 tis. EUR , po podpisu kupní smlouvy a zavkladování úhrada zbývající části provize na bankovní účet.