OIB

 

Osobní identifikační číslo ( chorvatsky : Osobní identifikacijski Broj nebo OIB )

je stálé vnitrostátní identifikační číslo každého chorvatského občana a právnické osoby se sídlem v Chorvatské republice nebo osoby, která zde musí mít před nákupem nemovitosti číslo přiděleno. Česky řečeno jedná se o chorvatské IČ.  OIB určuje a přiděluje daňová správa ( Porezna uprava ) chorvatského ministerstva financí .

Osobní identifikační číslo postupně nahradilo Unique Master Citizen Number (JMBG), které bylo zřízeno a používáno v bývalé Jugoslávii . 

Číslo Vám bude přiděleno na základě Vaší plné moci nám k vyřízení na PU nebo Vás na místně příslušný úřad doprovodíme.  Bez něj nelze podepsat kupní smlouvu , již musí být její součástí a nebylo by možné Vás jako nového vlastníka zapsat.

Pro koupi nemovitosti je nutné, aby fyzická či právnická osoba měla OIB přiděleno. Bez tohoto přidělného číslo nelze prodej zde uskutečnit. Číslo slouží pro komunikaci s úřady, bankou, s finančním úřadem, okresním soudem a chorvatským katastrem. 

 

OIB se skládá z 11 číslic, které neobsahují žádné osobní údaje, na rozdíl od předchozího schématu jedinečného identifikačního čísla.

OIB je sestaven z deseti náhodně vybraných číslic a jednoho digitálního kontrolního čísla (mezinárodní norma ISO 7064 , modul 11.10).

Pro účely mezinárodní výměny dat se před jedenáct číslic přidávají písmena HR . Počínaje 1. lednem 2010 používají daňová přiznání a všechny platby pouze OIB. 

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_1_6.html